Opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti, za realizaciju i anketni

 

N A T J E Č A J

 

za izradu Idejnog urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno – likovnog rješenja: Spomen obilježje u Krapini smrtno stradalim i umrlim braniteljima u Domovinskom ratu s područja Krapinsko–zagorske županije

 

Registarski broj natječaja: 47-17/KR-UAKL/NJN.

Natječaj nije u sustavu javne nabave.

INVESTITOR I RASPISIVAČ:

Udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade „Gromovi“, Podružnica Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 28, 49000 Krapina

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODGOVORI OCJENJIVAČKOG SUDA

NA PITANJA NATJECATELJA

(primljena u definiranom roku)

7.10.2017.

 

Pitanje natjecatelja - 1:

 

  1. 1.Pitanje: U uvjetima natječaja piše da pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe u što spadaju i mag.ing.arh te da se treba priložiti preslika diplome. Međutim navodi se također da je neophodno postaviti osobu ovlaštenu za projektiranje, s kojom će se sklopiti Ugovor o projektiranju. Da li to znači da autori natječaja ne moraju biti osobe/a s kojom će se eventualno sklopiti ugovor te da mi kao mag.ing.arh bez gospodarskog subjekta i ovlaštenja i dalje možemo sudjelovati u ovom natječaju?

Odgovor: Autori natječajnog rada (navedeni u omotnici A) ne moraju biti osobe/osoba ovlaštena za projektiranje (navedene/navedena u omotnici C)), s kojom će se sklopiti ugovor o projektiranju u slučaju osvajanja 1. Nagrade.

 

Pitanje natjecatelja - 2:

 

  1. 2.Pitanje: Da li je dopušteno u natječajnoj dokumentaciji, zbog bolje prezentacije likovnog dijela rješenja dostaviti model skulpture-spomen obilježja (rad akademskog kipara) u umanjenom mjerilu ili jefotografija i grafički prikaz rada?

Odgovor: Uvjetima natječaja propisana je obveza izrade najmanje 3 prostorna prikaza, a način izrade prostornih prikaza nije propisan, pa to može biti i fotografija makete. S obzirom da je Uvjetima natječaja također propisano da svi prilozi koji nisu Uvjetima natječaja traženi neće biti razmatrani od Ocjenjivačkog suda, samu maketu Ocjenjivački sud neće razmatrati.

 

 

OCJENJIVAČKI SUD

6.10.2017.