"TRG TRADICIJSKIH OBRTA" U VARAŽDINU

ODGOVORI OCJENJIVAČKOG SUDA

NA PITANJA NATJECATELJA

(primljena u definiranom roku)

 

Arhitektonsko – urbanističko - oblikovni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti, za realizaciju

NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističko - oblikovnog rješenja:

„TRG TRADICIJSKIH OBRTA“ U VARAŽDINU

 

Registarski broj natječaja: 62-18/VŽ-AUO/N

 

Natječaj nije u sustavu javne nabave

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

PITANJE NATJECATELJA:

1.Da li ovlašteni arhitekt kao natjecatelj mora posjedovati obrt/firmu, ili može sudjelovati kao fizička osoba (s obzirom na dokaze za omotnicu C)?

 

ODGOVOR:

Natječaj se provodi u skladu s odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza, Hrvatske komore arhitekata (NN 85/14).

Sukladno tome, u Uvjetima natječaja čl. 1.6. stoji da PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt/ica, ovlašteni arhitekt/ica urbanist/ica, dipl.ing.arh, mag.ing.arh.

Natjecatelj može i ne mora biti izvršitelj ugovora, ukoliko njihov rad bude odabran kao prvonagrađeni, no mora osigurati osobu ovlaštenu za projektiranje; koja može i ne mora istovremeno biti autor.

Osoba ovlaštena za projektiranje između ostalog mora priložiti Izvod iz sudskog/obrtnog/strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi sjedišta gospodarskog subjekta, te potvrdu Porezne uprave o stanju duga, dakle mora posjedovati obrt/firmu.

 

PITANJE NATJECATELJA:

2.Koliko kioska je potrebno predvidjeti?

 

ODGOVOR:

Poglavlje 9.1. programa natječaja: Sadašnji broj kućica (5) tlocrtne površine 4 m2 pokazao se kao optimalan, odnosno iskazana je potreba za eventualnim povećanjem površine jedne „kućice“ za cca 30%. Ovisno o scenariju korištenja odnosno autorskom rješenju, autor može predvidjeti i drugi broj „kućica“ sa drugačijom površinom u okvirima ekonomičnosti i u skladu sa sveukupnom postavom trga.

Nastavno su u programu opisani i drugi zahtjevi za buduće „kućice“.

 

PITANJE NATJECATELJA:3.Kolika je maksimalna kvadratura kioska?

 

ODGOVOR:

Odgovor je dan u prethodnom pitanju.

 

 

PITANJE NATJECATELJA:

4.Moraju li kiosci biti naslonjeni na zid tj. fasade okolnih objekata na koje su trenutno naslonjeni kiosci?

 

ODGOVOR:

Ne.

 

 

PITANJE NATJECATELJA:

5.Što točno znači središnje mjesto prezentacije? Podrazumjeva li i to prenosni tip objekta ? mora li taj prostor biti natkriven?

 

ODGOVOR:

Središnje mjesto prezentacije opisano je u poglavlju 9.2. programa natječaja: Potrebno je dizajnirati središnju izložbenu točku oko koje se okupljaju posjetitelji te je to ujedno glavno mjesto okupljanja na trgu. Taj element u prostoru, kao i „kućice“, mora biti mobilan. Središnja izložbena točka posjetitelju će dati kompletan uvid u sadržaj trga. Funkcionirat će i noću te će se na njoj nalaziti informacije o svim proizvodima koji se nalaze na trgu. To može biti „polica“ na kojoj se fizički nalaze proizvodi svih korisnika, ili neka druga vrsta elementa s informacijama prema autorskom rješenju i scenariju korištenja. Pri dizajniranju ove točke valja imati na umu da su proizvodi i obrtnici koji će koristiti „kućice“ promjenjivi.

Dodatno pojašnjenje ovog izvatka iz programa natječaja:

1.Pojam „mobilno“ u ovom slučaju predstavlja montažno / demontažnu strukturu.

2.Na središnjem mjestu prezentacije natjecatelji trebaju načelno osmisliti način prezentacije teme tradicijskihi svu potrebnu opremu / infrakstrukturu za provedbu te prezentacije.

Natkrivanje ovog mjesta nije obavezno, odnosno ovisi o autorskom rješenju.

 

PITANJE NATJECATELJA:

6.Moraju li novoprojektirane kućice imati ugrađene zaštite od sunca i slabih oborina?

 

ODGOVOR:

Integralni dio rješenja trga mora biti zaštita od sunca i slabih oborina u svakodnevnom korištenju trga. O autorskom rješenju ovisi je li to ugrađeno u samu „kućicu“ ili izvedeno drugačije.

 

 

PITANJE NATJECATELJA:

7.Podrazumjeva li tražena mobilnost novoprojektiranih kućica prvenstveno mogućnost izjenjivosti na području trga(razni scenariji) ili to podrazumjeva doslovno seljenje obrtnika na druge lokacije u gradu ovisno o događaju/festivalu

 

ODGOVOR:

Ukoliko autor svojim autorskim rješenjem „kućice“ može osigurati može osigurati razne scenarije korištenja na samom trgu, može ih prikazati u svom idejnom rješenju. To nije uvjet ovog natječajnog zadatka.

Ako su „kućice“ autonomne, fleksibilne, kompatibilne, multifunkcionalne (isti tip kućice optimalno služi različitim sadržajima), ovisno o uspješnosti rješenja moguće je očekivati njihovo postavljanje i u drugim prostorima grada.

Doslovno seljenje obrtnika na druge lokacije u gradu ovisno o događaju/festivalu nije tema ovog natječaja niti su autori o tome obavezni razmišljati.

 

PITANJE NATJECATELJA:

8.Hoće li projekt koji se traži ovim natječajem gradu poslužiti kao špranca za izradu veće količine kioska na području grada?

 

ODGOVOR:

Odgovor u ovom trenutku nije poznat niti je tema ovog natječaja.

 

 

PITANJE NATJECATELJA:

9.Ukoliko se ne dopušta gradnja na trgu podrazumjeva li se time da središnje mjesto prezentacije mora također biti mobilno?

 

ODGOVOR:

Da.

 

 

PITANJE NATJECATELJA:

10.Podržava li se razrada rješenja u smjeru korištenja oboda i konstrukcije kućice i van radnog vremena osnovnih korisnika?

 

ODGOVOR:

Da.

 

Ocjenjivački sud

18.07.2018.