Urbanističko - arhitektonski natječaj 

 

REKONSTRUKCIJA SREDIŠNJIH TRGOVA U KOPRIVNICI  

 

Odgovori na pitanja natjecatelja 

 

14.8.2018.

 

KC

 

 

Urbanističko-arhitektonski

 

Javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju i anketni

 

NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja:

 

REKONSTRUKCIJA SREDIŠNJIH TRGOVA U KOPRIVNICI

 

Registarski broj natječaja: 79-19/KC-I/NJN

 

CPV: 71200000-0

 

Oznaka iz Plana nabave raspisivača natječaja: 22/19 JN-MV

 

____________________________________________________________________________

 

PITANJA NATJECATELJA (pristigla u roku definiranom uvjetima natječaja) I ODGOVORI OCJENJIVAČKOG SUDA

 

1. Da li se na Trgu bana J. Jelačića mogu predvidjeti prostori za terase kafića?

ODGOVOR: Da, ali nije obaveza.

 

 

2. Da li se dva povijesna oglasna panoa (cilindričnog oblika) zadržavaju (i samo postoji mogućnost izmjene lokacije) ili se mogu ukloniti?

 

ODGOVOR: Ovisno o autorskom rješenju, panoi se mogu zadržati, premjestiti ili ukloniti. Ti panoi nemaju povijesnu vrijednost.

 

 

3.Da li je moguće ukloniti telefonsku govornicu? 

 

ODGOVOR: Da (poglavlje 8.5.6.)

 

 

4. Molim Vas pojašnjenje sljedećih tema vezano za najtječaj "Koprivnica" :

4.1.Što znači valorizirati prolaze kroz Haustore? Budući da su haustori u dijelu natječaja za realizaciju, molim Vas objašnjenje do koje mjere ih treba uključiti u rješenje, budući da su u privatnom vlasništu (onaj kod Adiko Banke)? Što znači valorizacija, da li je realno očekivati da će ih grad otkupiti do realizacija trga? 

ODGOVOR: U ovom trenutku ne zna se da li će se i kada predmetni haustori i za njih vezani prolazi obnavljati, otkupljivati itd. Međutim, u navici je građana da ih koriste i to treba uzeti u obzir. Autor idejnog rješenja odlučuje o tome kako i u kojoj mjeri ih uključuju u idejno rješenje

2. Molim objašnjenje četvrtog zadatka - izrada 20 diagrama, što točno trebaju prikazivati, da li se oni više odnose režim korištenja, te se u njima daju odgovori na pitanja navedena na stranici 43 (pitanja od a-t)? 

ODGOVOR: U obliku grafičkog prikaza potrebno je odgovoriti na pitanja a-t.

 

5. Možemo li tri otoka zelenila smještena na Zrinskom trgu/Trgu bana Josipa Jelačića interpretirati/osuvremeniti; u smislu zadržati njihove gabarite ali projektantski prošupljiti/nadopuniti ili je potrebno da ti „otoci“ ostanu netaknuti?

 

ODGOVOR: Možete tri otoka zelenila smještena na Zrinskom trgu/Trgu bana Josipa Jelačića interpretirati/osuvremeniti; u smislu zadržati njihove gabarite ali projektantski prošupljiti/nadopuniti (poglavlje 8.2.3.).

 

 

6.Pri odabiru prometne varijante koje su nam ponuđene natječajnim programom, možemo li odabranu varijantu još dodatno prometno razraditi/prilagoditi našem rješenju ili je potrebno kruto se držati varijanti iz natječajnog programa?

 

ODGOVOR: Možete odabranu varijantu još dodatno prometno razraditi/prilagoditi vašem rješenju.

 

 

7.Molim karte 1:100 ili 1:5000 šireg područja.

 

ODGOVOR: Natjecatelji mogu koristiti javno dostupne ortofoto karte.

 

 

8.Da li se postojeću javnu rasvjetu namjerava zadržati?

 

ODGOVOR: Ne (poglavlje 8.5.8.).

 

 

9.Treba li predvidjeti i dječje igralište na jednom od trgova?

 

ODGOVOR: Nije obavezno, ovisi o autorskom rješenju.

 

 

10.Može li se i u kojem obimu intervenirati na pročeljima zgrada?

 

ODGOVOR: Ne. Pročelja su privatno vlasništvo i nisu predmet ovog natječaja.

 

 

11.Jesu li dopuštene denivelacije na trgovima ?

 

ODGOVOR: Da, no mora se obratiti pozornost na pristupačnost osoba smanjene pokretljivosti.

 

 

12.Možli se u prizemljima zgrada na Jelačićevu trgu predlagati lokale?

 

ODGOVOR: Ne. Lokali su privatno vlasništvo i nisu predmet ovog natječaja.

 

 

13.Zašto u zelenim otocima nema drveća?

 

ODGOVOR: Riječ je o dijelovima povijesnog okoliša čije oblikovanje definira nisko, a ne visoko zelenilo. Stoga nije moguća sadnja visokog zelenila.

 

  

 

OCJENJIVAČKI SUD

 

13.08.2019.