Likovni i Arhitektonsko – urbanistički natječaj

SPOMEN DOM SA SPOMEN OBILJEŽJEM HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA U VIROVITICI 

Objava rezultata natječaja

6.8.2021.

Rezultati Vtc 1 nagrada

 

GRAD VIROVITICA

i

DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDINA (DAV)

 

OBJAVLJUJU REZULTATE za

Javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju

L I K O V N I  I  A R H I T E K T O N S K O   –   U R B A N I S T I Č K I   N A T J E Č A J  

 

za izradu idejnog rješenja:

Spomen dom sa spomen obilježjem

Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u Virovitici

 

RASPISIVAČ I INVESTITOR:

Grad Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1, 33000 Virovitica, OIB: 89075064271, Internetska adresa: https://www.virovitica.hr/; telefon: +38533722367; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ; kojeg zastupa gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin

 

PROVODITELJ:

Društvo arhitekata Varaždina (DAV), Optujska 99, 42000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: www.davz.hr, koje zastupa Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., telefon: +385913693263, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

AUTORI NATJEČAJNOG ELABORATA:

Za Društvo arhitekata Varaždina:

Maja Kireta, ovlaštena arhitektica, +38598791090, Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , Tome Masaryka 21, 42000 Varaždin

Valentina Fištrek, ovlaštena arhitektica,+385913693263, Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Dina Horvat, ovlaštena arhitektica,         +38598702713,   Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

CPV: 71200000-0 - arhitektonske i srodne usluge

oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: EV:5/21

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 108-21/VT-AU/NJN

 

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

Grad Virovitica provodi natječaj u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja.

Grad Virovitica želi realizirati na zadanoj lokaciji rješenje visoke estetske, funkcionalne i oblikovne kvalitete unutar optimalnog financijskog okvira. Stoga se odlučuje na provedbu natječaja koji će omogućiti odabir najkvalitetnijeg rješenja između više ponuđenih autorskih radova. Idejno rješenje obrađuje Spomen dom hrvatskim braniteljima površine BRP cca = 1000m2 i Spomen obilježje hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, sve u sklopu jedne parcele, riješeno integralno u skladu sa zadanim lokacijskim uvjetima.

Kako bi se osiguralo kvalitetno rješenje, pozivaju se stručnjaci da promisle o obuhvatu koji je predmet natječaja i daju mu reprezentativnu vrijednost, a sve u skladu s dostupnim budžetom za realizaciju koji iznosi 8.500.000,00 HRK + PDV. Ovaj natječajni zadatak propisuje suvremeni izričaj, ekonomičnost, racionalnost, funkcionalnost i provedivost. Krajnji cilj natječaja je omogućiti pronalaženje najboljeg rješenja između više različitih prijedloga, prema kriterijima ocjenjivanja propisanim uvjetima natječaja.

Raspisivač namjerava sklopiti ugovor o projektiranju na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s Ponuditeljem kojeg je za izradu daljnje projektne dokumentacije u posebnoj omotnici označenoj s “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE” predložio Natjecatelj, koji je autor prvonagrađenog rada.

 

Na natječaju, koji je trajao od 28.04.2021. god. do roka za predaju natječajnih radova 28.06.2021. god., zaprimljeno je ukupno 15 radova.

 

OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu:

Predsjednica ocjenjivačkog suda

Iskra Filipović, mag.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Članovi ocjenjivačkog suda

Ivica Kirin, gradonačelnik Virovitice

Mirko Poljanac, predsjednik HVIDRA Virovitica

Marin Mikelić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

Davor Bušnja, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

Zamjenica člana ocjenjivačkog suda

Vedrana Pocrnić Golub, dipl.ing.arh.

 

Tehnička komisija

Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Tajnica natječaja

Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

 

Ocjenjivački sud je na V. sjednici održanoj 07.07.2021. jednoglasno donio odluku o rangiranju natječajnih radova, te na VI. Sjednici održanoj 23.07.2021. slijedeću konačnu odluku o dodijeli nagrada:

 

I. nagrada u neto iznosu 80.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 4:

     AUTORI: AG PLANUM d.o.o. ;MARKO CVJETKO, dia; MIRON HRŽINA, dia; IVICA KERŠIĆ, mag.ing.arch; DUNJA SLOKOVIĆ, mag.ing.arch; ELENA TIKVIĆ, mag.ing.arch

PLAKAT 1 page-0001 kopija PLAKAT 2 page-0001 kopija PLAKAT 3 page-0001 kopijaPLAKAT 4 page-0001 kopijaPLAKAT 5 page-0001 kopija

 

II. nagrada u neto iznosu 48.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 8:

     AUTORI: MIRELA BOŠNJAK; MIRKO BUVINIĆ; MAJA FURLAN ZIMMERMANN; X.3.M. d.o.o.

   SURADNICI: Ivan Dolovčak, Eugen Gajšak, Marija Šarac / Statički projektni ured GiF (statika);

                         Tajana Levojević (kolaži);

                         Ivan Pavin / Conspecta (vizualizacije)

list 1 kopijalist 2 kopijalist 3 kopijalist 4 kopijalist 5 kopija

 

III. nagrada u neto iznosu 32.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 1:

     AUTORI:IAN KRUEZI; IVAN MIMICA

plakati A2-1 kopijaplakati A2-2 kopijaplakati A2-3 kopijaplakati A2-4 kopijaplakati A2-5 kopija

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA OKVIRNA VRIJEDNOST INVESTICIJE

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda i vrijednosti ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije te troškova radnih tijela, i iznosi ukupno 625.000,00 HRK (bez PDV-a), te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

 • Nagradni fond:160.000,00 HRK
 • procijenjena vrijednost izrade projektno – tehničke dokumentacija:400.000,00 HRK
 • Naknada radnim tijelima 65.000,00 HRK

 

 

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta (glavni i izvedbeni projekt svih struka sukladno Zakonu o gradnji) uključujući sve elaborate i troškovnike potrebne za nabavu radova i izgradnju.

U slučaju nemogućnosti postizanja dogovora s prvonagrađenim Ponuditeljem, realizacija se dogovara redom sa sljedećim rangiranim do postizanja dogovora.

 

UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE: 8.500.000,00 HRK + PDV. Ovaj iznos uključuje sve elemente idejnog rješenja prema Programu natječaja:

• Spomen dom,

• Spomen obilježje,

• uređenje partera (opločenje, biljni materijal itd.)

• javna i ambijentalna rasvjeta,

• Opremu zgrade koja nije uvjetovana temeljnim zahtjevima za građevinu,

• Ne uključuje urbanu opremu osim ako je sastavni dio idejnog rješenja / autorskog izričaja,

 

Od ukupne investicije procjenjuje se da dio financijskih sredstava za okoliš spomen doma sa spomen obilježjem iznosi 750.000,00kn + PDV, a za opremu zgrade koja nije uvjetovana temeljnim zahtjevima za građevinu 1.000.000,00kn + PDV. U cijenu nije uključeno rušenje i eventualno izmicanje postojećeg kabla struje koji prolazi parcelom.

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVE BEZ PRETHODNE OBJAVE

Za izradu projektno-tehničke dokumentacije procijenjene vrijednosti 400.000,00 neto bez PDV-a, Raspisivač će, nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s osobom koju je za izradu daljnje projektne dokumentacije u posebnoj omotnici označenoj s „OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE“ predložio Natjecatelj koji je autor prvonagrađenog rada, a koja zadovolji uvjete sukladno ZJN i uvjetima Natječaja, pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra Ponuditeljem, sklopiti ugovor.

 

Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ (NN 85/14), „Zakona o javnoj nabavi“ (NN 120/16) i „Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima nabave“ (NN 65/17, 75/20), a kojih su se svi sudionici bili obvezni pridržavati.

 

Za Ocjenjivački sud:

Dina Horvat, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja