Izabrano novo predsjednitvo DAV

9.1.2014.

 


PC210113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?lanovi strukovne udruge arhitekata Varadinske upanije Drutvo arhitekata Varadin (DAV) na izbornoj skuptini odranoj u utorak 17.12.2013., u novi dvogodinji mandat izabrali su novo predsjednitvo koje ?ine diplomirani inenjeri arhitekture: predsjednica Antonija Bogadi, tajnica Dina Horvat te ?lanice i ?lan predsjednitva Nives Gorski, Valentina Fitrek i Veljko Milisavljevi?.

Novo predsjednitvo odralo je prvu sjednicu 21.12.2013. te su odre?ene smjernice za budu?i rad. Naglasak ?e biti na poticanju ?lanova na aktivnost i sudjelovanje u radu Drutva, uz senzibiliziranje javnosti o aktualnoj arhitektonskoj i urbanisti?koj problematici. Aktivnom suradnjom s gradskom i upanijskom upravom nastojat ?e se pove?ati utjecaj struke pri donoenju zakona, propisa i pravilnika vezanih za upravljanje gradskim prostorom. Nastavit ?e se nastojanja Drutva u promicanju na?ela odrive gradnje i odrivog prostornog planiranja.